Kogo dotyczą wstępne szkolenia BHP?


Podczas wstępnego szkolenia BHP Poznań pracownik może zapoznać się z ogólnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz udzielania pierwszej pomocy. Ponadto dowiaduje się on jakie ewentualne zagrożenia (np. szkodliwe dla zdrowia substancje) mogą wiązać się z zajmowanym przez niego stanowiskiem. Oprócz tego pracownik zostaje przygotowany do wypełniania swoich obowiązków w bezpieczny sposób.

Obsługa BHP Poznań prowadzona przez firmy zewnętrzne często obejmuje zakresem świadczonych przez siebie usług również szkolenia wstępne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to więc dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy nie chcą tworzyć oddzielnego etatu dla osoby zajmującej się kwestiami BHP Poznań.

Kogo dotyczą szkolenia BHP?

Kto musi przejść wstępne szkolenie BHP? Wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy – również ci pracujący na podstawie umowy o dzieło i umowy zlecenia, a także osoby odbywające w przedsiębiorstwie swoje praktyki zawodowe. Obowiązek zorganizowania takich szkoleń spoczywa na pracodawcy.